Smeden

Smeden

Sedan 2007 har jag min silversmedja på fiskeläget Skillinge på Österlen, där jag  tillverkar, visar och säljer silversmycken av egen formgivning. Dessförinnan var jag verksam i Stockholm, med hyrd ateljéplats hos silversmed Ann-Sofie Forsman. Jag har arbetat heltid med silver sedan 2002, då jag lämnade ett yrkesliv i tidningsvärlden och utbildade mig i silversmide. 

SmedenSom silversmed tycker jag mig ha hittat ett formspråk som känns vara mitt eget. Mest gör jag smycken, men  också ibland mindre corpus. Mina smycken vill jag ska synas och gärna vara stora. Följer tid och trend, ser former i vardagsting, natur m.m. Ur detta kommer idéer om vad jag vill göra. 

Maj Britt Ahremark.